Holistisk Stress- & Traumaterapi

Släpp på mönster av stress och trauma och upplev en känsla av energi och välbefinnande.

Har du pratat klart?

Hade du kunnat tänka, resonera och prata dig till lösningen på dina problem och ditt mående hade du gjort det. Det är jag helt övertygad om. Det är de olösliga problemen som leder oss till terapin och till dem behöver vi skifta vårt sätt att bemöta och arbeta med oss själva.

I den Holistiska Stress- & Traumaterapin lägger vi vår kognitiva förmåga åt sidan en stund för att fokusera mer på våra kroppsliga sensationer och responser. Det är inte det att vi inte samtalar med varandra med till skillnad ifrån traditionell terapi separerar vi inte tankarna och sinnet ifrån våra fysiska reaktioner. Vi arbetar alltså inte bara med att resonera oss till lösningar utan behandlar kroppen som det flödande system som det är. På detta sätt kan vi släppa på de mönster av stress och trauma som lagrats i kroppen så att du kan du återfå en känsla av energi och välbefinnande, vidga din motståndskraft och lära dig tekniker för att möta framtida stressorer.

Hur går en session till?

Under vår första session tillsammans utforskar vi ditt mål med terapin och börjar nyfiket att undersöka var begränsningar, restriktioner och blockeringar sitter både i din kropp och i ditt liv.

Det utgör grunden för vårt arbete och den väg vi ska vandra för att återställa din fysiska och mentala balans. Under våra sessioner tillsammans använder jag olika tekniker som är skräddarsydda för att möta dina individuella behov. Oavsett om det handlar om att släppa stress och emotioner som stagnerat i kroppen, lätta på kronisk värk eller arbeta med trauman.

Under vår resa är det inte ovanligt att vi får nya insikter och hittar nya oupptäckta lager att arbeta med. Vi hämtar hem alla delar av dig, även de som ännu inte blivit upptäckta. Under vissa sessioner avsätter vi lite tid för att stanna upp och reflektera kring hur vårt arbete fortskrider, om vi är på rätt väg eller behöver justera något.


De första minuterna av en session brukar visa vad vi ska arbeta med. Även om du inte kognitivt vet eller kan sätta ord på vad du vill arbeta med så berättar din kropp det som jag behöver veta. Det kan vara ord som sticker ut för mig, din hållning, din ton, dina gester, mikrorörelser, var energin flödar eller inte flödar etc.


Vi saktar ofta ner tempot så att du kan börja bli mer medveten om allt det där som pågår utanför din radar. Vi kommer i kontakt med inre sensationer, emotioner etc som vi sedan arbetar med på olika sätt. Vi känner det, är med det, sätter ord på det och bearbetar det. I sessionerna arbetar vi med det som uppstår i stunden.

En session kan innehålla en viss del samtalsterapi, bli guidad in i kroppen, att göra plats för trauma eller emotioner som kan komma upp, att beskriva det som du hittar, att röra dig med det, andningstekniker och guidad meditation. Ingen session är den andra lik. Du kan vara trygg med att jag alltid säkerställer att du inte blir överväldigad.

Det finns inget facit utan vi samskapar terapin. Du är experten i ditt liv och vet bäst vad du behöver medan jag är experten på terapin och hur vi utforskar det. Jag använder mig av olika terapeutiska tekniker och tillvägagångssätt för att guida dig i din bearbetning av att bli vän med dig själv, din historia, att släppa saker eller hitta nya sätt att förhålla dig till det som du upplevt.

Vad kan terapin ge för resultat?

 • Att upptäcka var dina mönster och beteenden kommer ifrån och läka dina sår från ditt förflutna/barndom
 • Att tillåta dig att slutföra ofullständiga stressresponscykler som inte kunde eller fick komma till avslut vid tiden för händelsen.
 • Att återfå en känsla av energi och välbefinnande, utvidga din motståndskraft och lära dig nya sätt att hantera framtida stressfaktorer genom att arbeta med dina mönster av stress/trauman som finns lagrade i kroppen.
 • Ett reglerat nervsystem och förståelse för dina stress- och traumaresponser.
 • En ökad förståelse för dina gränser och en ökad förmåga att sätta gränser.
 • Fördjupad kontakt med dig själv och dina relationer.
 • En upplevelse av större frihet i din kropp och ditt sinne.
 • En känsla av att ta tillbaka makten över ditt egna liv.

Målet med terapin

De flesta klienter arbetar med mig en gång i veckan inledningsvis då regelbunden övning och stöttning både kan kännas nödvändigt och ge ett djupare och mer tillfredställande resultat. Över tid glesar vi ut tillfällena. Mitt slutgiltiga mål är att du ska känna trygghet och tillit till din kropp och dig själv men kanske framför allt, kapaciteten i din egna förmåga. Genom att ge dig verktyg och tekniker som du har nytta av livet ut så att du på egen hand kan navigera fram när livet händer. Du ska inte vara beroende av terapi när kriser dyker upp utan med nya förutsättningar i kropp, nervsystem och med din välfyllda verktygslåda är du mer än kapabel att hantera dem själv.

Förhoppningsvis kan jag också bidra till en bredare förståelse för din kropp, sinne och ditt nervsystems koppling och funktion. Min största önskan är att du ska älska och frodas i kroppen som du bebor så att du kan känna tillit och styrka i både livets upp och nergångar. MindBody terapin är inte bara en kraftfull och transformativ terapiform utan skiftar ofta hur vi upplever livet.

Bra att fundera igenom

Finns det rätt förutsättningar?

Förutsättningen för läkning och förändring är att det finns utrymme, tid och support för processen. Terapins resultat blir direkt beroende av dessa komponenter och hur redo du känner dig (Så redo man nu kan bli, det kommer kanske alltid att finnas tvivel eller nervositet såklart). Innan du beslutar dig för att starta en terapeutisk process ber jag dig därför att fundera igenom:

 • Är tiden mogen för att ta nya steg på min livsresa? Hur mycket vill jag det här?
 • Är jag öppen för förändringar för att skapa skifte i mitt liv?
 • Är jag öppen för att möta mig själv och samskapa under våra sessioner?
 • Är det möjligt att avsätta tid och både för regelbundna sessioner men också övning och reflektion mellan våra sessioner.
 • Är det möjligt att skapa utrymme för nedvarvning, återhämtning och sömn.
 • Finns det människor/support omkring mig som kan ge mig stöd under min process?

Reflektera och var ärlig mot dig själv. Kan du skapa utrymme för att förändring ska kunna äga rum och är du villig? Om du exempelvis har ett stort arbetsprojekt just nu eller ensamstående utan någon möjlighet till avlastning så kanske tiden inte är rätt för att påbörja din process just nu? Kanske finns det mer tid om några månader? Ha tillit till att vi inte behöver pusha eller stressa fram någonting utan livet kommer att förse dig med det tillfälle då rätt förutsättningar finns eller kan skapas för att du ska få ut så mycket som möjligt av dina sessioner och ge dig hän den utvecklande och spännande process som det är att arbeta somatiskt.

Jag är fullkomligt passionerad i att guida människor i den djupa process att återfå känslan av helhet eller fullkomlighet i både kropp och sinne och detta är min inbjudan till dig att kliva på när du är redo.

Om du känner dig osäker på dina förutsättningar så pratar vi om dem i vår konsultation.

Paket & Priser

Är du osäker på vilket alternativ som passar dig? Varmt välkommen att boka en kostnadsfri konsultation.

Life Changing


14 995 kr

eller delbetala

3 749 kr * 4 månader + uppläggningsavgift 800 kr.

Det här paketet är för dig som vill uppnå kraftfulla och långsiktiga resultat och längtar efter att leva autentiskt och utan begränsningar från stress, blockeringar och trauman.

Vi möts i ett första samtal där vi lägger upp en plan för dina sessioner och därefter arbetar vi tillsammans vid 10 tillfällen under 4-6 månader beroende på dina förutsättningar och behov. Mellan våra sessioner har du tillgång till medlemsplattformen så att du kan bli guidad i dina hänvisade övningar. Du har dessutom tillgång till samtliga Somatic Stress release klasser under hela perioden.

Detta är inkluderat:

 • 1 uppstartssamtal 30 min
 • 10 sessioner a´ 60 min
 • Support på mail
 • Tillgång till medlemsplattform med guidningar, övningar och verktyg som stöd mellan sessionerna under 5 månader.
 • Paketet är giltigt i 6 månader om inget annat är överenskommet.

Transformation


4 995 kr

eller delbetala

2498 kr * 2 månader + uppläggningsavgift 400 kr.

Det här paketet är för dig som vill kickstarta din läkning och transformation och ta självsäkra kliv på resan mot ökad trygghet, balans och välmående. Vi möts i ett första samtal där vi lägger upp en plan för dina sessioner och därefter arbetar vi tillsammans vid 3 tillfällen under 1-2 månader beroende på dina behov och förutsättningar. Mellan våra sessioner har du tillgång till medlemsplattformen så att du kan bli guidad i dina hänvisade övningar.

Detta är inkluderat:

 • 1 uppstartssamtal 30 min
 • 3 sessioner a´ 60 min
 • Support på mail
 • Tillgång till medlemsplattform med guidningar, övningar och verktyg som stöd mellan sessionerna under 2 månader.
 • Paketet är giltigt i 2 månader om inget annat är överenskommet.

FAQ

Hur lång är en session?

Sessionerna är 60 min långa. Man kan träffa mig både online via Zoom och fysiska möten i Ljungskile. Det är bra om du avsätter 15 - 30 minuter efter sessionen då vi ibland kan gå över tiden för att ha utrymme att integrera det vi arbetat med.

Hur många sessioner behöver jag?

Hur många sessioner du behöver beror på din personliga situation och dina förutsättningar. Vissa klienter arbetar med mig under några månaders tid och vissa mycket längre tid än så. Detta styrs också av hur mycket utrymme du själv gör för arbetet mellan att vi ses. Varje klient är unik. Om vi arbetar tillsammans över tid är det vanligt att ha en session varje-varannan vecka i början för att sedan glesa ut tillfällena. Mitt mål är att ge dig en bas av välmående, förståelse för din kropp och dess reaktioner samt verktyg så att du själv ska kunna navigera och hantera dina framtida stressorer.

Hur vet jag om terapiformen är för mig och om du och jag passar ihop?

För mig är det viktigt att vi stämmer bra överens energimässigt. Vi är alla olika och har olika sätt att knyta an till vår terapeut, healer eller lärare. Därför erbjuder jag ett kostnadsfritt 20 minuters introduktionssamtal för en genomgång där du har möjlighet att ställa frågor om terapin eller ett paket. Om jag upplever att det du söker terapi för är utanför mitt arbetsområde och att du inte kommer dra fördel av att arbeta med mig kommer jag att hänvisa dig vidare till terapeuter som är mer lämpade för dina utmaningar.

Hur länge är paketerbjudandena giltiga?

När du köper ett paket med sessioner till reducerat pris är dessa giltiga 1 år om inget annat är överenskommet.

Vad gör du i rollen som terapeut?

Under våra sessioner finns jag med som en trygg guide i din utforskning av dig själv. Jag följer hur din kropps energier rör sig och ger förslag på olika tekniker och utforskningar. Jag vägleder dig till platser som du naturligt kanske undviker eller kan vara svåra att nå på egen hand. Jag säkerställer att din aktivering inte blir överväldigande eller återtraumatiserande.

JOIN MY TRIBE

För kärleksbrev, inspiration, övningar och ett och annat specialerbjudande ♡

Dina uppgifter är trygga hos mig. Du kan när som helst avregistrera dig om du inte vill ha fler brev från mig.

Logotyp Amanda Randau Svart

Copyright © 2024 Amanda Randau

Signa upp för fria resurser

Dina uppgifter är trygga hos mig. Du kan när som helst avregistrera dig om du inte vill ha fler mail från mig.